Deze website is een ontwikkeling van de Historische Vereniging Oud Veenendaal in samenwerking met andere culturele instellingen in Veenendaal

Disclaimer
 

De Historische Vereniging Oud Veenendaal heeft zich ingespannen om alle rechthebbenden van het getoonde materiaal te achterhalen. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald.

Meent u rechten te kunnen doen gelden dan kunt u zich bij ons melden.