Historische Route Veenendaal

Historische route

Kaart

Afstand

4,5 km

Wandeltijd

55 minuten

Beschrijving

 Het theater De Lampegiet is het begin- en het eindpunt. Ga linksaf, richting Hoofdst

Ga rechtdoor richting Hoofdstraat

Sla linksaf bij De Korenbeurs, nadat u de Frisia-villa (Rijksmonument) bent gepasseerd.

Volg voetpad tot kunstwerk

Ga bij kunstwerk rechtsaf, volg schelpenpad door park, richting Oude Kerk

U passeert de Wilhelminaboom

Voorbij de Wilhelminaboom links aanhouden

 Ga bij de Oude Kerk linksaf. De kerk is een Rijksmonument

 Voorbij blok nieuwbouwwoningen ziet u het wit gepleiserde-, gemeentelijk monument Achterkerkstraat

Sla rechtsaf naar de Achterkerkstraat, richting Markt

Flauwe bocht naar rechts naar de Markt

Links naast de Oude Kerk staat het herenhuis Markt 10, gemeentelijk monument

  Richting Hoofdstraat ziet u links gemeentelijk monument Markt 7

Sla linksaf naar de Hoofdstraat

 Aan de overkant ziet u gemeentelijk monument Hoofdstraat 2

 Volg niet de route op de kaart, maar ga door de Bernard van Kreelpoort

Steek de Tuinstraat over en ga naar het Thoomesplein

Steek de Brouwersgracht over (u houdt droge voeten) en ga naar het Kees Stipplein

 Recht voor u ziet u de Cultuurfabriek. Advies: ga naar binnen en bezoek het museum Vi

Verlaat de Cultuurfabriek en houdt rechts aan, richting Synagogestraat

 In de Synagogestraat ziet in de gevel van het gebouw links een gedenkste

Ga verder in de Synagogestraat richting Verlaat

 Na de Synagogestraat, even rechts, ziet u ziet de oude gevels van de Hollandiafabri

Sla vanuit de Synagogestraat linksaf naar de Hoogstraat

 Aan uw rechterhand ziet u gemeentelijk monument Hoogstraat 5-7

 Ga rechtdoor naar het Scheepjeshofplein. Hier stond vroeger de Scheepjeswolfabr

Ga rechtdoor en passeer de Hoofdstraat aan uw linkerhand

 Ga rechtdoor. Zandstraat 35 is een gemeentelijk monument

Verderop rechtsaf naar de Wilhelminastraat

 Halverwege ziet u gemeentelijk monument Wilhelminastraat 43. Ga richting Nieuweweg

Sla linksaf naar de Nieuweweg

Sla linksaf en steek Bevrijdingslaan schuin over

Ga rechtsaf naar de Nieuweweg

Even verderop ziet u een molen, rechts achter de Nieuweweg

 Ga het klinkerweggetje omhoog naar rijksmonument De Nieuwe Molen

Vervolg uw tocht op de Nieuweweg

Ga op de Nieuweweg richting Holleweg

 Even voorbij de Vendelseweg ziet u links gemeentelijk monument Nieuweweg 41

 Aan uw linkerhand ziet u rijksmonument molen De Vriendschap

Ga indien mogelijk de molen voorbij naar de De Omloop, of ga terug naar de Nieuweweg en sla linksaf

Na De Omloop gaat u naar de Holleweg, of u loopt door op de Nieuweweg en gaat vandaar naar de Holleweg

Sla linksaf naar de Holleweg

 Ga rechtdoor op Vendelseweg. U ziet het gemeentelijk monument op huisnummer 69

Ga op de Vendelseweg richting Gortstraat

Ga de Gortstraat in en passeer D.S. van Schuppenstraat

Ga de Rozenstraat in, richting Davidsstraat

 Ga de Davidsstraat in, richting Davidsplein. De woningen zijn rijksmonumenten

Ga rechtdoor op Davidsplein

Na het Davidspein steekt u de voorrangsweg over naar de Korte Molenstraat

 Ga linksaf naar de Molenstraat. Verderop staat het molenmonument

Ga door op de Molenstraat

 Voorbij het Kostverloren (links), richting Weverij, ziet u de oude begraafpla

Ga naar de Weverij

Steek de Weverij recht over

Ga tussen de woningen (naast huisnr. 176) door naar het park en volg eerst het fietspad, daarna het voetpad

Ga vervolgens niet over het fietspad, maar volg het voetpad

 In de keermeer ziet u eerst het monument ter nagedachtenis van omgekomen Veenendalers

 Verderop in de keermuur de gedenksteen ter gedachtenis aan omgekomen Joden

 Verderop in de keermuur de gedenksteen van Amnesty International

 U nadert het eindpunt van de route. Verderop ziet u het kunstwerk

Ga rechtdoor richting Kerkewijk

Ga rechtsaf richting Kerkewijk

 Theater De Lampegiet is het eindpunt van de route